Ansvarstagande företag är framtidens företag

Att driva företag i dag påminner på många sätt om en tävling. Du tävlar mot konkurrenter, om kunder, tjänster, varor och medarbetare. Du tävlar också med lagstiftningen, om att hitta din position, minska din påverkan på miljön och bidra till FN:s globala mål. In it to win it är en satsning som ska inspirera och hjälpa dig som företagare till handling.

REPORTAGE

Grönt är inte alltid skönt

Att lägga mer tid och pengar på att marknadsföra sitt företag som miljövänligt än på att minimera sin miljömässiga påverkan är naturligtvis aldrig bra. Men det ligger inte alltid tvivelaktigt uppsåt till grund för greenwashinganklagelser. Fallgroparna är många och ofta svårnavigerade.

Senaste artiklarna

REPORTAGE


Värdefull riskminimering

SCIENCE BASED TARGETS


Nya krav och nya möjligheter

REPORTAGE


Skydd för visselblåsare = bättre bolag?

ALECTA


En stark röst för finansiell hållbarhet

REPORTAGE


Företagen faller med miljön

HÅLLBART FÖRETAGANDE


Han skapar framtidens hållbara företagare

REPORTAGE


Jämställdhetens betydelse och utmaning

RAPPORTERING


Undvik misstag i hållbarhets- rapporteringen

REORTAGE


Hög tid att agera

KLIMATBOKSLUT


Så lyckas du med klimatbokslutet

REPORTAGE


Framtidssäkra eller gå under

SKATT


Öka transparensen kring skatt

In it to win it är en satsning av Grant Thornton som ska inspirera och hjälpa dig som företagare till handling. Med större kunskap kommer större möjligheter att skapa en bättre framtid med högre lönsamhet. Dina utsikter att göra smarta investeringar ökar och din förmåga att göra skillnad växer. De bästa visionerna, strategierna och satsningarna kommer att vinna. Se till att du är en del av den utvecklingen.

image

© 2021 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör en separat juridisk enhet. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inga ombud för eller förpliktar för varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser.